10.6.10

Barisan JIHAD

Daripada Tsauban r.berkata: " Rasulullah saw bersabda: "Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka". Maka salah seorang sahabat bertanya: "Apakah kerana kami sedikit pada ketika itu" Nabi saw menjawab: "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir. Allah swt akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu dan Allah swt akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'". Seorang sahabat bertanya: "Apakah wahan itu hai Rasulullah?". Nabi saw menjawab: "Cinta dunia dan takut pada mati". (riwayat Abu Daud)

Daripada Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Bahawa Allah swt tidak mencabut (menghilangkan) ilmu itu sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah swt menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah tiada alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. (riwayat Muslim)
barisan jihad